Advies en slimmigheidjes

1- Inleiding

De e-step verschijnt hoe langer hoe meer in ons straatbeeld als een onmisbaar alternatief voor korte trajecten. Dit eenpersoons-transportmiddel pakt de mobiliteit op een volledig andere manier aan en maakt een veilige stadsrit mogelijk. U ontwijkt gemakkelijk opstoppingen en ontsnapt aan mogelijke stakingen bij het openbare vervoer.

In deze periode van corona-virus zal de step grote bijval oogsten. Als eenpersoons-transportmiddel is het, in tegenstelling tot de gedeelde vloot, uiterst hygiënisch. Een verdere pijl op z’n boog dus.

Een nieuw transportmiddel brengt ook de nodige vragen met zich mee. Waar kan men met een e-step rijden en aan welke snelheid? Wat zijn de verplichte beschermmiddelen, en welke inbreuken riskeert u als u de wet niet naleeft? My-eScooter tracht een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen inzake het gebruik van de e-step en verstrekt een overzicht van de wetgeving betreffende ons favoriete transportmiddel.

2- Waar te rijden met een e-step

Als algemene regel, en met een snelheid hoger dan 6km/uur, moet de e-step op de fietspaden blijven, indien die er zijn. Zo niet, mag de e-step op de weg rijden (daar waar er een snelheidsbeperking van 50km/uur geldt), echter enkel en alleen in de bebouwde kom. Opgelet: bepaalde wegen zijn voorbehouden aan automobilisten: de tunnels in Brussel en elders bv. zijn volledig verboden voor e-steps.

Indien de e-step niet harder rijdt dan het wandeltempo (6km/uur) mag de gebruiker op het voetpad rijden. Hij moet er echter voor waken voetgangers op voetpaden en voetgangerszones niet te storen.

Daar waar de wet niet alle scenario’s heeft voorzien, blijft “gezond verstand” het sleutelwoord.

3- Welke snelheid met een e-step?

Op een verkeersweg mag u niet harder dan 25km/uur rijden (OPGELET: e-steps die harder kunnen rijden dan 25km/uur zijn normaalgesproken verboden en zouden moeten goedgekeurd en ingeschreven worden). Wanneer u op een voetgangerszone of voetpad rijdt, dient u uw snelheid te verminderen tot 6km/uur (om en nabij het wandeltempo). U mag de voetgangers niet storen.

4- Welke beschermmiddelen voor de e-step?

Bij gebruik overdag, schrijft de wetgeving het dragen van beschermmiddelen niet voor, zoals bv. een helm. Bij My-eScooter raden wij u echter ten zeerste het dragen van een helm aan. Vergeet niet dat u bij een val kwetsbaar kunt zijn… en u heeft slechts één hoofd…

Het is tevens niet verplicht knie- en elleboogbeschermers of verder handschoenen te dragen. Maar nogmaals, bij een val hebben deze accessoires een zeker nut