Algemene voorwaarden 'eScooter Bijstand'
24 uur/7 dagen noodnummer
+32/3/253. 61.09 uur

Bedankt voor het kopen van uw eScooter!

Wanneer zich onverwachte immobiliteit voordoet,zal eScooter- Bijstand  beschikbaar zijn  na de garantieperiodevan 2 jaar.

Indien nodig, vergeet niet ...

³  Om het framenummer van uw eScooter te geven om uzelf te identificeren

³  Vermeld de exactelocatie van de pech

³  Geef een  telefoonnummer waar wij u kunnen bereiken

³  U of uw vertegenwoordiger  moet aanwezig zijn  bij de e-scooter wanneer de monteur arriveert. 

Indien  de e-scooter op het moment van het aanvragen van bijstand niet in de database van onze dienstverlener voorkomt, moet de bestuurder een document ondertekenen voordat diensten kunnen worden verleend.

Hij/zij stemt ermee in de kosten van de interventie te betalen als achteraf blijkt dat hij/zij geen recht had op de bijstand.

eScooter bijstandsdiensten worden verleend door VAB nv, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht België.

1.    Welke service kunt u verwachten?

Technische bijstand in België en het Groothertogdom Luxemburg

Hulpverlening ter plaatse

³  .of werklocatie van de chauffeur die gemakkelijk bereikbaar is voor de  technische dienst (bijv.   aan de receptie indien van toepassing), zonder kilometerbeperking. 

 

³  Onder  panne wordt verstaan :

 

elke plotselinge en onverwachte immobilisatie van de e-step  als gevolg van een mechanische of elektrische storing, inclusief lekke banden,  remmen,  batterij fout en andere technische incidenten. Vergeet niet om uw batterijlading regelmatig te controleren, een ontladen batterij is geen . batterijfout.

 

³Onder ongeval wordt verstaan: ongeval en vandalisme

 

   Wegslepen

³  Indien de eScooter ter plaatse niet  rijklaar kan worden gemaakt, worden de  eScooter en de niet-gewonde passagiers naar   eenzelfde adres naar keuze vervoerd  binnen een bereik van maximaal 30 kilometer van de plaats van de pech

³  In geval van een volledige pech wordt de eScooter naar Bencar  in  Wezembeek  Oppem gesleept en kan de bestuurder binnen 30 km  van de plaats van de pech op een locatie naar keuze worden afgezet (dit mag niet als een vervoersdienst worden  beschouwd).

 

(Poging)  tot diefstal

³  Om te kunnen  genieten van .... de bijstandsverlening dient u binnen de garantieperiode van 2 jaar de diefstal van uw eScooter op het noodnummer te melden.     ,      .

 

 

Vergeet niet om regelmatig uw batterijlading te controleren,

een ontladen batterij is geen  batterijfout.

 

 1. Wat   valt niet onder hulpverlening?

³   Prijs van reserveonderdelen of materialen 

³     Brand aan de e-scooter

³  Hulp aan e-scooters  die al in een reparatiecentrum   staan. De kosten van het ophalen van de e-scooter na reparaties door  Bencar  of een andere locatie worden niet gedekt door de hulp.

³  Reparatiekosten bij het  reparatiecentrum  en eventuele onderhoudskosten. 

³   Kosten die voortvloeien uit diensten waarvoor geen verzoek is ingediend bij eScooter-bijstand

³   Vervoer van lading (goederen en/of vee)

³    Bergingoperaties

³  Eventuele schade, pech of ongeval   opgetreden tijdens de training  voor deelname van de e-scooter  aan wedstrijden

³   eScooter  bijstand dekt geen diefstal van of schade aan  toegevoegde objecten of onderdelen van de e-step als gevolg van pech en/of ongeval.

³  eScooters  technisch afgewezen door de fabrikant

³   Inbeslagneming op bevel van de autoriteiten of de politie 

³   Alle gevallen van misbruik en/of fraude

³   Telefoonkosten om contact op te nemen met de alarmcentrale 

³  Elektriciteitskosten

³  Kosten van maaltijden

³  Retournering van de eScooter onder het 14-daagse  retourbeleid.

 

eScooter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/verlies, vertragingen, belemmeringen of niet-nakoming van gegarandeerde bijstand,  indien dit het gevolg is van overmacht, zoals oorlog, burgeroorlog, revolutie, opstand, staking, inbeslagneming of dwangbevel van en door een overheidsinstantie, kernreacties, radioactiviteit, natuurverschijnselen, uitval van elektriciteit en/of telefoonnetwerk.  

eScooter behoudt zich het recht voor om de gegarandeerde bijstand te weigeren of onmiddellijk stop te zetten in geval van misbruik of fraude door de rechthebbende. 

 

In het geval dat de eScooter wordt ingezonden voor reparaties en er geen tussenkomst nodig was, behoudt eScooter – 4S services sprl zich het recht voor om een interventietoeslag van 35 EUR te factureren die   betaald moet worden voordat de eScooter wordt teruggevorderd.

 

Na reparatie wordt de klant geïnformeerd dat zijn eScooter beschikbaar is om opgehaald te worden. In het geval dat de klant de eScooter door  Fedex thuis/op kantoor wil latenbezorgen, zijn er leveringskosten verschuldigd, momenteel 15 euro per eScooter.

 

 

Als u zich voorbereidt om uw eScooter op te sturen voor reparaties,   gelieve de volgende procedure te volgen:

 

 1. Log in op uw account op My-eScooter.com
 2. Ga naar de sectie – stuur mijn eScooter  op voor reparaties
  1. Vul uw volledige gegevens in, waaronder naam, adres, telefoonnummer
  2. Vul het serienummer in
  3. Accepteer de voorwaarden

                                          i.    In het geval dat de eScooter wordt  verzonden voor reparaties en er geen tussenkomst nodig was, behoudt eScooter – 4S services sprl zich het recht voor om een interventietoeslag van 35 EUR te factureren die   betaald moet worden voordat de eScooter wordt teruggevorderd.

 1. Geef een duidelijke gedetailleerde uitleg van het probleem. We zullen   enkel dit   repareren en niet op zoek gaan naar  bijkomende problemen.
 2. Klik op verzenden
 3. Print de bevestigingsmail uit en voeg deze samen met uw eScooter toe
 1. Als uw eScooter een alarmsysteem heeft, stuur dan de sleutels in.
 2. Verpak de eScooter voor zover mogelijk veilig in de verpakking waarin uw eScooter is afgeleverd.             
 3. Bel eScooter  Bijstand om de pick-up te plannen zoals hierboven beschreven.

 

 

 

Algemene opmerkingen met betrekking tot de bijstandsdienst.

 

³  Controle van reparaties is uitgesloten in deze overeenkomst.

³  Alle voorschotten moeten worden  gestaafd door originele facturen of facturen en worden overgemaakt naar VAB, administratie buitenland, Pastoor Coplaan 100 2070 Zwijndrecht België. 

³  De keuze van het vervoer wordt altijd door de hulpverlener gekozen op basis van tijdschema's, opties en de locatie waar de reis werd onderbroken,   bij voorkeur het openbaar vervoer.